Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11498
Título : La incapacidad de amar en A pair of blue eyes de Thomas Hardy
Autor : Forment Costa, José María.
Otras materias: Hardy, Thomas, 1840-1928.Novel·la anglesa.Relacions humanes.Materia  Amor.Novela inglesa.Relaciones humanas.
Fecha de publicación : 14-feb-2013
Resumen : A Pair of Blue Eyes ha estat considerada tradicionalment como el primer exemple de pessimisme i fatalisme en les novel·les de Hardy. Aquest treball pretén mostrar que la novel·la no segueix aquest patró, sinó que en base al model aristotèlic de catarsis, mostra l’ error que suposa seguir falsos models amorosos.
Idioma: spa
URI : http://hdl.handle.net/10637/11498
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Incapacidad_Forment_2012.pdf353,48 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons